แยกกักตัวที่บ้าน อ่านเพิ่มเติม
Home Isolation แยกกักตัวที่บ้าน

                      ผู้ป่วยโควิด-19 ที่รักษาตัวแบบ Home isolationนั้น ต้องเป็นผู้ป่…

Home Isolation อ่านเพิ่มเติม
Home Isolation

                        Home Isolation การแยกกักตัว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิ…

Home Isolation อ่านเพิ่มเติม
Home Isolation

                        ทำความเข้าใจกันอีกครั้งสำหรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 …

เลิกพฤติกรรมเสี่ยง อ่านเพิ่มเติม
พฤติกรรมเสี่ยง

                    เลิกพฤติกรรมเสี่ยง  เช่นการรวมกลุ่มกันกินข้าว หรือการพูดคุยกันโดย…

6 วิธี เปลี่ยนพฤติกรรมขณะทำงาน Work Form Home อ่านเพิ่มเติม
6 วิธี เปลี่ยนพฤติกรรมขณะทำงาน Work From Home

กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี ติดตามสาระสุขภาพและความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมกับกรมอนามัยได้ที่ Facebook : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณส…

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH