เตรียมพร้อมกับเหตุการณ์.. ที่คนในบ้านติดเชื้อ

  • 28 ตุลาคม 2564
Home Isolation

Home Isolation การใช้ห้องน้ำ กรณีที่ไม่มีห้องน้ำแยกห้อง ผู้แยกกักตัวหรือผู้กักกันตัวควรเข้าหลังผู้อื่น และทำความสะอาดให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19 💪🏻
#กรมอนามัย #กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH