เตรียมพร้อมกับเหตุการณ์.. ที่คนในบ้านติดเชื้อ

  • 28 ตุลาคม 2564
Home Isolation

Home Isolation การใช้ห้องน้ำ กรณีที่ไม่มีห้องน้ำแยกห้อง ผู้แยกกักตัวหรือผู้กักกันตัวควรเข้าหลังผู้อื่น และทำความสะอาดให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19 💪🏻
#กรมอนามัย #กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH