แม่สามารถให้นมลูกได้ในสถาณการณ์โควิด

  • 16 มกราคม 2565
การให้นมลูกสถาณการณ์โควิด

                ในสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาดอย่างมาก แม่ที่ต้องให้นมลูกต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นในการการสวมใส่แมส ล้างมือให้สะอาด ก่อนที่จะมีการสัมผัสตัวลูกน้อย
#กรมอนามัย #กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH