กรมอนามัย เตือนกินอาหารทะเลหน้าร้อนไม่สะอาดเสี่ยงท้องเสีย

2013-03-21 สำนักงานเลขานุการกรม จำนวนผู้เข้าชม 800 ครั้ง
 

รายละเอียด
นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ในช่วงหน้าร้อนแหล่งท่องเที่ยวโดยเฉพาะทะเล จะได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก อาหารทะเลจึงเป็นเมนูยอดฮิตและขายดีเป็นพิเศษ แต่อุณหภูมิที่สูงในช่วงหน้าร้อน ทำให้เชื้อจุลินทรีย์ที่อยู่ในอาหารทะเลเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว อาจเสี่ยงต่อการเกิดโรคทางเดินอาหาร เช่น โรคอุจจาระร่วง โรคบิด โรคอาหารเป็นพิษได้ ซึ่งจากสถานการณ์การเจ็บป่วยของประชาชนด้วยระบบทางเดินอาหารในปี 2555 พบว่า มีผู้ป่วยทั้งหมด 1,164,902 ราย เสียชีวิต 38 ราย โรคที่พบมากอันดับ 1 กว่าร้อยละ 90 ของผู้ป่วยทั้งหมด ได้แก่ โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน จำนวน 1 ล้านกว่าราย เสียชีวิต 37 ราย รองลงมา คือ โรคอาหารเป็นพิษ พบผู้ป่วยประมาณ 98,000 ราย เสียชีวิต 1 ราย และโรคบิด จำนวน 5,645 ราย
Share on Twitter

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง