66 สุขปฏิบัติ หนึ่งวันของฉันในวันที่ไม่มีเสียง ตอน 03 แยกเขียง&กินร้อนช้อนกลางล้างมือ

2018-03-23 สำนักงานโครงการขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 เพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพประชาชน จำนวนผู้เข้าชม 145 ครั้ง
 

รายละเอียด
โครงการจัดทำชุดข้อมูลความรู้พื้นฐานที่สำคัญและจำเป็นเพื่อยกระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพรูปแบบคลิปภาพเคลื่อนไหวพร้อมภาษามือ เรื่อง “66 สุขปฏิบัติ หนึ่งวันของฉันในวันที่ไม่มีเสียง” (Thai Health Literacy 66 in a day of a deaf person) ชุดตัวอย่าง (Demo)
Share on Twitter