สรุปผลการดำเนินงานและการปฏิรูปกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ 2561

2018-02-22 ศูนย์สื่อสารสาธารณะ จำนวนผู้เข้าชม 168 ครั้ง
 

รายละเอียด
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร)เข้าตรวจเยี่ยมรับทราบผลการดำเนินของกรมอนามัยในรอบปีงบประมาณ 2561 ในวันที่ 22 ก.พ. 2561
Share on Twitter

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง