กรมอนามัย เผยพบสิงห์อมควันเพิ่ม 13 ล้านคน จับมือกรมควบคุมโรค – เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ป้องกันควบคุมการสูบบุหรี่ในรพ.

2013-03-12 สำนักงานเลขานุการกรม จำนวนผู้เข้าชม 631 ครั้ง
 

รายละเอียด
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนโรงพยาบาลและสถานพยาบาลในการดำเนินงานป้องกันควบคุมการบริโภคยาสูบได้อย่างประสิทธิภาพ ส่งผลให้ประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้น
Share on Twitter