KM night @krabi

2017-12-24 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช จำนวนผู้เข้าชม 86 ครั้ง
 

รายละเอียด
นายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 11 พร้อมคณะ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของอำเภอเกาะลันตาประเด็นแม่และเด็ก และอำเภอเขาพนมประเด็น โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ณ โรงแรมเมอริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ โดยมีนายแพทย์ไพศาล เกื้ออรุณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ พร้อมกับภาคีเครือข่ายภาคต่างๆ ให้การต้อนรับ หลังจากร่วมรับประทานอาหารและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จบลง ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 11 ยังให้แนวคิดเกี่ยวกับการเสริมพลังในพื้นที่ว่า "สสจ.ควรจะชี้เป้าเลือกพื้นที่เอง เพื่อจะค้นหาสิ่งดีๆ อาจจะไม่ดีที่สุด แต่สามารถเป็นต้นแบบได้ แล้วจะเผยแพร่อย่างไร และนำสิ่งดีๆ จากที่อื่นมาพัฒนาอย่างไร"
Share on Twitter