KM Night 02 ภูเก็ตเมืองท่องเที่ยว ปลอดภัย ปลอดโรค

2018-01-11 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช จำนวนผู้เข้าชม 148 ครั้ง
 

รายละเอียด
นายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 11 พร้อมคณะ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานด้านลดบุบัติเหติทางถนนของอำเภอเมือง ภูเก็ต และ การจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของอำเภอกะทู้
Share on Twitter