ประโยชน์ของพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่เด็กจะได้รับ

2018-01-22 ศูนย์สื่อสารสาธารณะ จำนวนผู้เข้าชม 189 ครั้ง
 

รายละเอียด
หลายคนสงสัยว่า พระราชบัญญัติการแก้ไขปัญหาในวัยรุ่นที่ออกมานั้น มีประโยชน์ต่อคุณแม่วัยใสอย่างไร? จริงๆ แล้ว พ.ร.บ. ฉบับนี้ มีประโยชน์ต่อคุณแม่วัยใสอย่างมากเลยนะคะ เราลองมาฟังกันดีกว่าว่า มีอะไรกันบ้าง สำหรับคุณแม่วัยใสที่ยังเป็นนักเรียน จะได้รับการดูแล ช่วยเหลือ และคุ้มครองนักเรียนที่ตั้งครรภ์ ให้ได้รับการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสม หรือเรียกง่ายๆ ว่าท้องก็เรียนได้นั่นเอง นอกจากนี้ ทางสถานศึกษาจะต้องให้ความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องเพศวิถีศึกษา ให้คำปรึกษาในเรื่องของการป้องกัน และการตั้งครรภ์ อย่างเหมาะสม ด้วยบุคลากรและผู้สอนที่มีความรู้ สำหรับคุณแม่วัยใสที่ทำงานอยู่ในสถานประกอบการ จะได้รับข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจากที่ทำงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน รวมถึงได้รับสวัสดิการสังคมอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ พ.ร.บ. ตัวนี้จะช่วยให้คุณแม่วัยใสได้รับข้อมูลข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เวลาเข้าไปขอคำปรึกษาตามคลินิก หรือ โรงพยาบาลต่างๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีมาตรฐาน
Share on Twitter