ประชาสัมพันธ์โครงการ "คุณแม่วัยใส"

2018-01-22 ศูนย์สื่อสารสาธารณะ จำนวนผู้เข้าชม 252 ครั้ง
 

รายละเอียด
“คุณแม่วัยใส” เป็นคำที่ใช้เรียกเด็กวัยรุ่นผู้หญิงที่ตั้งครรภ์แบบไม่พร้อม หรือตั้งครรภ์ในวัยเรียน จากสถานการณ์คุณแม่วัยใสในประเทศไทย พบว่าวัยรุ่นอายุ 10-19 ปี จำนวนมาก ทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษากำลังประสบปัญหาเป็นคุณแม่วัยใส ซึ่งปัญหาดังกล่าว ยังขาดการดูแลและแก้ไขที่ถูกต้อง ทำให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลจากสถานศึกษา การมอบสิทธิต่างๆ แก่เด็ก ซึ่งยังโดนมองว่าเป็นปัญหา และไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม จากปัญหาดังกล่าว ทำให้ในปี 2559 “พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น” ถูกบัญญัติขึ้นมาเพื่อรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นภายใต้แคมเปญ ”คุณแม่วัยใส” จะประชาสัมพันธ์และสื่อสารผ่านตัวละครทั้ง 4 ตัวคือ ดิว ออฟฟี่ ปุยฝ้าย และ หลิน ที่จะมาเล่าถึงสิทธิและประโยชนต่างๆ ที่คุณแม่วัยใสควรจะได้รับจาก พ.ร.บ. ตัวนี้ พร้อมทั้งสอดแทรกความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของเพศศึกษา ปัญหาวัยรุ่น และการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเสมอภาค โดยพวกเขาจะมานำเสนอสิทธิและประโยชน์ที่คุณแม่วัยใสจะได้รับจาก พ.ร.บ. ตัวนี้ค่ะ
Share on Twitter