Bird's eye view ep 198 จังหวัดพังงา

2017-12-13 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช จำนวนผู้เข้าชม 63 ครั้ง
 

รายละเอียด
จังหวัดพังงา มีการ กระบวนการพัฒนา ระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบรรลุ pp excellence ระดับ4 ดาว เป็นความท้าทายที่มีความเป็นไปได้สูง ที่ทับปุด
Share on Twitter

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง