Motion graphic ep 07 สุจิปุลิ การจัดการขยะ ในครัวเรือน

2017-11-04 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช จำนวนผู้เข้าชม 86 ครั้ง
 

รายละเอียด
การคัดแยกขยะในครัวเรือน โดยเฉพาะขยะอินทรีย์ นำมาผลิตปุ๋ย เพื่อใช้ในเครัวเรือนได้
Share on Twitter