สธ. ชูตลาดสดไทยต้นแบบอาเซียน เตรียมพัฒนาตลาดนัดตามเกณฑ์มาตรฐาน

2013-03-01 สำนักงานเลขานุการกรม จำนวนผู้เข้าชม 635 ครั้ง
 

รายละเอียด
กระทรวงสาธารณสุข เผยผลการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงและยกระดับตลาดสดไทยตามมาตรฐานตลาดสด น่าซื้อ ทำให้ประเทศไทยมีตลาดสดผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 1,302 แห่ง กลายเป็นประเทศต้นแบบด้านตลาดสดในกลุ่มอาเซียนเตรียมพัฒนาตลาดนัดให้ได้มาตรฐาน ...
Share on Twitter