Bird's eye view ep 192 อำเภอจัดการ สุขภาพดี อ่าวลึก

2017-08-19 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช จำนวนผู้เข้าชม 143 ครั้ง
 

รายละเอียด
การดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพวัยผู้สุงอายุ อำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ มีระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ทีมหมอครอบครัว ที่เข้มแข็ง และส่งเสริมสุขภาพแก่กลุ่มที่ดูแลตนเองได้โดยมีชมรมผู้สูงอายุทีมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
Share on Twitter

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง