Bird'eye view สุขภาพดี วิถีชุมชน คนพังงา

2017-04-12 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช จำนวนผู้เข้าชม 238 ครั้ง
 

รายละเอียด
เยี่ยมเสริมพลังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความสำเร็จ การดำเนินงานการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ อ.ตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา พังงาเป็นเมืองที่อยู่ในอ้อมกอดธรรมชาติอันอบอุ่นของขุนเขากับวิถีชีวิตที่เรียบง่ายอยู่ง่ายกินง่ายมีผลทำให้อายุยืน ยิ่งชุมชนถักทอบ้าน-วัด-โรงเรียน(บวร)อย่างไร้รอยต่อ ใช้วัดเป็นศูนย์กลางซึมซับและขับเคลื่อนงานคุณภาพชีวิต ลานวัดเป็นลานออกกำลังกายส่งเสริมสุขภาพ ส่งเสริมอาชีพ เป็นที่พบปะของผู้คน ไม่ใช่ไปวัดเฉพาะวันพระหรือวันสำคัญทางศาสนา ไปได้ทุกวัน ทำให้ผู้สูงอายุมีพื้นที่สร้างคุณค่าให้ตนเอง มีวิถีชีวิต"ติดวัด" แทนที่จะติดบ้าน ติดเตียง
Share on Twitter

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง