Up to you ep 203 พัฒนาศักยภาพผู้นำวัยรุ่น ทุ่งสง

2017-03-21 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช จำนวนผู้เข้าชม 202 ครั้ง
 

รายละเอียด
การดำเนินงานวัยรุ่นโรงพยาบาลทุ่งสง ภายใต้ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ผลการดำเนินงานพบว่ามีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เกิดขึ้นในโรงเรียนและชุมชนและได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป้นอย่างดี
Share on Twitter