BEV โรงเรียนเพชร หลักประกันคุณภาพ ต้นกล้า ที่ชุมพร

2017-03-21 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช จำนวนผู้เข้าชม 205 ครั้ง
 

รายละเอียด
เยี่ยมเสริมพลังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความสำเร็จ การดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ อ.สวี จ.ชุมพร การร่วมด้วยช่วยกันของภาคีเครือข่ายสุขภาพในพื้นที่ ส่งผลให้อำเภอสวีเป็นอำเภอที่มี "โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร" 4 แห่งได้แก่ ร.ร.บ้านแพรกแห้ง , ร.ร.บ้านคู , ร.ร.ตชด.บ้านควนสามัคคีและ ร.ร.บ้านน้ำฉามากที่สุดในจังหวัดชุมพร ในระดับตำบล ควนซึ่งเป็นตำบลเล็ก ๆ มีโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรถึง 3 โรงเรียน มากที่สุดในเขตสุขภาพที่ 11
Share on Twitter