เด็กไทยฟันดีปี60

2017-03-07 ศูนย์สื่อสารสาธารณะ จำนวนผู้เข้าชม 304 ครั้ง
 

รายละเอียด
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ขานรับนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่การปฏิบัติจริงด้วย 4 โครงการพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี สพป.อ่อนหวาน โครงงานสุขภาพนักเรียน คิดเป็น ทำเป็น ด้วยสมองและ สองมือ และโครงการเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน พร้อมจัดกิจกรรมประกวดเมนูผักกุ๊กน้อยละเลงครัว ส่งเสริมให้เด็กไทยสุขภาพดี
Share on Twitter

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง