FOCUS สุขภาพ เรื่อง...มหกรรมสุขภาพดีตำบลบาโงย59

2016-08-15 ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา จำนวนผู้เข้าชม 330 ครั้ง
 

รายละเอียด
มหกรรมสุขภาพตำบลบาโงยประจำปี 2559 ครั้งที่ 9 วันที่ 11 สิงหาคม 2559 โดย...กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบาโงยร่วมกับองค์กรบริหารส่วนตำบลบาโงยและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบาโงย
Share on Twitter