ปั่นเทิดพระเกียรติ 5 ธค 2558 อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

2015-12-07 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช จำนวนผู้เข้าชม 267 ครั้ง
 

รายละเอียด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรม ปั่นเช้า –ปั่นเย็น เยี่ยมบ้านผู้ป่วยในชุมชนเขตบริการสุขภาพอำเภอกาญจนดิษฐ์
Share on Twitter