ปั่นบ้านพ่อ สู่ อ้อมกอดพ่อ@ปากพนัง

2015-12-05 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช จำนวนผู้เข้าชม 227 ครั้ง
 

รายละเอียด
กิจกรรม ปั่นจักรยาน “บ้านพ่อ สู่อ้อมกอดพ่อ @ ปากพนัง” โดยชมรมจักยานอำเภอปากพนังร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนจัดขึ้น ณ ประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ์ อำเภอปากพนัง จัดขึ้นเพื่อร่วมกันแสดงพลัง ทุกดวงใจที่มีต่อ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งมีนักปั่นจักรยาน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 2,500 คน ระยะทางทาง ปั่น 33 กิโลเมตร และมีการแปรอักษรเป็น สัญลักษณ์ DAD จากทีมนักปั่น และแปรขบวนสัญลักษณ์ ธงชาติไทยบนสะพาน ข้ามแม่น้ำปากพนังอีกด้วย เพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังความสามัคคี เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๘ ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
Share on Twitter