สุขภาพดีเริ่มต้นที่..อาหาร ลด หวาน มัน เค็ม

2015-10-06 ศูนย์สื่อสารสาธารณะ จำนวนผู้เข้าชม 1070 ครั้ง
 
สุขภาพดีเริ่มต้นที่..อาหาร ลด หวาน มัน เค็ม

รายละเอียด
ปัจจุบันคนไทยเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิต โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และมะเร็ง เพิ่มมากขึ้น โดยส่วนมากจะเกิดกับกลุ่มคนที่บริโภคอาหารเกินความต้องการของร่างกาย และเป็นอาหารที่มีรสหวาน มัน เค็ม มากเกินไป รวมทั้งขาดการออกกำลังกาย ป้องกันได้ง่ายๆ เพียง "ลด หลาน มัน เค็ม"
Share on Twitter

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง