สุขภาพดี เริ่มต้นที่การกิน

2015-10-06 สำนักสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง จำนวนผู้เข้าชม 548 ครั้ง
 
สุขภาพดี เริ่มต้นที่การกิน

รายละเอียด
คนไทยส่วนใหญ่เจ็บห่วยมากขึ้น ทั้งการขาดสารอาหารโรคอ้วน โลหิตจาง หัวใจวาย อัมพาต หรือเส้นเลือดตีบตัน โรคภัยต่างๆ ส่วนหนึ่งเกิดจากการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกต้องและไม่ถูกสุขลักษณะ
Share on Twitter