ป้องกันลูกจากหวัดหน้าฝน

2015-10-07 สำนักสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง จำนวนผู้เข้าชม 486 ครั้ง
 
ป้องกันลูกจากหวัดหน้าฝน

รายละเอียด
การทำให้ร่างกายอบอุ่นอยู่เสมอเป็นเรื่องสำคัญ เพราะเด็กเล็กป้องกันหรือช่วยเหลือตนเองไม่ได้ พ่อแม่ต้องเป็นผู้ที่ดูแลอย่างใกล้ชิด
Share on Twitter