พ่อแม่ในฝัน...ของลูกวัยรุ่น

2015-10-07 ศูนย์สื่อสารสาธารณะ จำนวนผู้เข้าชม 1152 ครั้ง
 
พ่อแม่ในฝัน...ของลูกวัยรุ่น

รายละเอียด
การสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว จึงเป็นสิ่งที่พ่อแม่ทุกคนควรใส่ใจเพราะจะช่วยให้ครอบครัวอบอุ่นมากยิ่งขึ้น และช่วยปอ้งกันปัญหาที่อาจเกิดจากอารมณ์ฉุนเฉียวและความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของวัยรุ่นได้
Share on Twitter