พ่อแม่ในฝัน...ของลูกวัยรุ่น

2015-10-07 สำนักสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง จำนวนผู้เข้าชม 652 ครั้ง
 
พ่อแม่ในฝัน...ของลูกวัยรุ่น

รายละเอียด
การสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว จึงเป็นสิ่งที่พ่อแม่ทุกคนควรใส่ใจเพราะจะช่วยให้ครอบครัวอบอุ่นมากยิ่งขึ้น และช่วยปอ้งกันปัญหาที่อาจเกิดจากอารมณ์ฉุนเฉียวและความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของวัยรุ่นได้
Share on Twitter