4ร. สกัดโรคมือ เท้า ปาก

2015-10-07 ศูนย์สื่อสารสาธารณะ จำนวนผู้เข้าชม 1210 ครั้ง
 
4ร. สกัดโรคมือ เท้า ปาก

รายละเอียด
โรคมือ เท้า ปาก เกิดจากการติดเชื้อไวรัสหรือเอนทอโรไวรัสหลายชนิด ซึ่งมักเกิดในกลุ่มเด็กอายุ 1 - 3 ปี ที่อยู่ร่วมกันจำนวนมาก ทั้งในศูนย์เด็กเล็กหรือโรงเรียน โดยเชื้อจะติดมากับมือหรือของเล่นที่เปื้อนน้ำมูก นำลาย น้ำจากตุ่มพอง แผล และอุจจาระของผู้ป่วย หรือเกิดจากการไอ จามรดกันหากไม่เฝ้าระวังอาจเกิดการแพร่ระบาดโรคได้
Share on Twitter