หญิงท้องสูบบุหรี่ "เสี่ยงแท้ง" เด็กในท้องปากแหว่ง "เพดานโหว่"

2015-10-06 ศูนย์สื่อสารสาธารณะ จำนวนผู้เข้าชม 1108 ครั้ง
 
หญิงท้องสูบบุหรี่

รายละเอียด
การสูบบุหรี่ของหญิงตั้งครรภ์จะส่งผลให้ทารกในครรภ์มีโอกาสเกิดปากแหว่งเพดานโหว่ มากกว่าทารกที่มารดาไม่สูบบุหรี่ ขณะตั้งครรภ์ 2 เท่า และหากแม่ยังคงสูบบุหรี่ ควันบุหรี่ยังส่งผลกระทบโดยตรง ทำให้ทารกป่วยเป็นโรคระบบทางเดินหายใจตอนล่าง หอบหืด และหูชั้นกลางอักเสบ
Share on Twitter