80 - 90 เลขอันตรายของคนร่างหนา

2015-10-05 สำนักสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง จำนวนผู้เข้าชม 605 ครั้ง
 
80 - 90 เลขอันตรายของคนร่างหนา

รายละเอียด
หากเรามีรอบเอวหรือน้ำหนักเกิน ผู้หญิงรอบเอวเกิน 80 ซม. หรือน้ำหนักตัวเกิน 80 กก. ผู้ชายรอบเอวเกิน 90 ซม. หรือมน้ำหนักเกิน 90 กก. ต้องเตรียมตัวปรับพฤติกรรมกันได้เลย
Share on Twitter

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง