เพลงไอโอดีน

2015-06-25 ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา จำนวนผู้เข้าชม 565 ครั้ง
 
เพลงไอโอดีน
HTML5 AUDIO TAG Support
Browser MP3 Wav Ogg
Internet Explorer 9 YES NO NO
Firefox 4.0 NO YES YES
Google Chrome 6 YES YES YES
Apple Safari 5 YES YES NO
Opera 10.6 NO YES YES

รายละเอียด
Share on Twitter

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง