กอด...สร้างความรักความผูกพันในครอบครัว

2014-02-12 สำนักส่งเสริมสุขภาพ จำนวนผู้เข้าชม 980 ครั้ง
 
กอด...สร้างความรักความผูกพันในครอบครัว

รายละเอียด
กอด...เป็นการถ่ายทอดความรัก ความอบอุ่น ผ่านการสื่อสารทางกายที่ดีที่สุด รายงานการวิจัยยืนยันว่าลูกที่ได้รับการเลี้ยงดูด้วยความรัก ความผูกพัน
Share on Twitter