สปอตวิทยุสัมภาษณ์ ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย เรื่อง สัปดาห์ความสะอาดแห่งชาติ

2013-11-17 ศูนย์สื่อสารสาธารณะ จำนวนผู้เข้าชม 719 ครั้ง
 
HTML5 AUDIO TAG Support
Browser MP3 Wav Ogg
Internet Explorer 9 YES NO NO
Firefox 4.0 NO YES YES
Google Chrome 6 YES YES YES
Apple Safari 5 YES YES NO
Opera 10.6 NO YES YES

รายละเอียด
สปอตวิทยุสัมภาษณ์สด ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย เรื่อง สัปดาห์ความสะอาดแห่งชาติ ในรายการ ข่าวภาคเช้า เวลา 07.30 น. ในวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิการยน 2556 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
Share on Twitter