ไฟล์ภาพตราสัญลักษณ์ที่ใช้ในโครงการ Good health starts here สุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่ (สีขาว,สีดำ)

2013-10-29 กระทรวงสาธารณสุข จำนวนผู้เข้าชม 3121 ครั้ง
 
ไฟล์ภาพตราสัญลักษณ์ที่ใช้ในโครงการ Good health starts here สุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่ (สีขาว,สีดำ)

รายละเอียด
ตราสัญลักษณ์สุขภาพดี เริ่มต้นที่นี่ (Good Health Starts Here) เป็นองค์ประกอบที่มีความสำคัญสูงสุดในระบบอัตลักษณ์ ทำหน้าที่ยืนยันความเป็นตัวตนของโครงการ ความถูกต้องชัดเจนเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงมากที่สุด การนำตราสัญลักษณ์ไปใช้ จึงจำเป็นต้องมีความเข้าใจและใช้อย่างระมัดระวังเสมอ โดยรูปแบบตราสัญลักษณ์นั้น ถูกจัดทำขึ้นสำหรับวางบนพื้นหลังสีอ่อน และสีเข้ม เพื่อจะให้สามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม
Share on Twitter