คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

FAQ ย่อมาจากคำว่า Frequently Asked Questions คือ คำถามที่ถามกันบ่อยๆ หรือ ถูกพูดถึงบ่อยๆ ซึ่งทางกรมอนามัยได้รวบรวมข้อมูลคำถาม - คำตอบต่างๆไว้ เพื่อให้สามารถค้นหาข้อมูล FAQ ที่ต้องการทราบ

กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามพรบ. การสาธารณสุข พ.ศ.2535

กิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 หมายความว่าอย่างไร

 
 

กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทกลุ่มกิจการบันเทิง ครอบคลุมกิจการอะไรบ้าง

 
 

การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามพรบ. การสาธารณสุข พ.ศ.2535

ในการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องดำเนินการอย่างไร

 
 

การประกอบกิจการสวนสนุก ตู้เกม

กิจการที่ 9(12) การประกอบกิจการสวนสนุก ตู้เกม ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ออกตามความใน พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หมายความว่าอย่างไร และขอบเขตความหมาย ครอบคลุมถึงกิจการเล่นเกม ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยหรือไม่

 
 

กรณีฝ่าฝืนประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น กิจการโรงมหรสพ

กรณีฝ่าฝืนประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น กิจการโรงมหรสพ โดยไม่มีใบอนุญาต ต้องระวงโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ นั้น เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะเปรียบเทียบปรับเอง โดยกำหนดอัตราค่าปรับ เป็นเงินจำนวน 2,000 บาท ได้หรือไม่