สื่อมัลติมีเดีย
สำหรับคนรักสุขภาพ

เราคัดสรรสื่อความรู้ของกรมอนามัยในรูปแบบมัลติมีเดีย มาให้คุณเลือกชม เลือกฟังแบบออนไลน์ • VDO : เลือกชมคลิปวีดิโอที่หลากหลายทั้ง รายการ สารคดี สปอต ที่เผยแพร่ผ่าน TV และ YouTube • SOUND : เลือกฟังความรู้ดีๆ ด้านสุขอนามัยในรูปแบบไฟล์เสียง • IMAGE : ภาพกิจกรรม ชุดนิทรรศการ โลโก้อนามัย

รายละเอียดเพิ่มเติม...
สืบค้นขั้นสูง...
 
 
 • สารคดี / รายการโทรทัศน์
 • สปอตโทรทัศน์
 • ข่าวเด่นในรอบเดือน
 • คำแนะนำกรณีเกิดอุทกภัย
 • สารคดี / รายการวิทยุ
 • สปอตวิทยุ
 • เพลงสุขภาพดี
 • โลโก้อนามัย
 • ชุดนิทรรศการสุขภาพ
 • หนังสือวิชาการ
 • วารสารสุขภาพ
 • หนังสือทั่วไป
 • นิทานสุขภาพ
 • คลิปวีดีโอสุขภาพ
 • อินโฟกราฟฟิก
โลโก้กระทรวงสาธารณสุข
โลโก้กระทรวงสาธารณสุข 2015-11-30 โลโก้กระทรวงสาธารณสุข ประกาศใช้ 27 พฤศจิกายน 2558
 
ดูแลตัวเองตามหลัก 3อ. 2ส. 1ฟ.
ดูแลตัวเองตามหลัก 3อ. 2ส. 1ฟ. 2014-06-04 วิธีการดูแลตัวเองตามหลัก 3อ.2ส.1ฟ.ช่วยให้เรามีสุขภาพดีขึ้น
 
Logo สุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่
Logo สุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่ 2013-09-12 โครงการ Good Health Start Here
 
ชุดนิทรรศการ ผู้สูงอายุกับการออกกำลังกาย
ชุดนิทรรศการ ผู้สูงอายุกับการออกกำลังกาย 2009-07-07 นิทรรศการผู้สูงอายุกับการออกกำลังกาย
 
Road to Change DOH 4.0
Road to Change DOH 4.0 2016-08-22 การดำเนินงานอย่างมุ่งมั่นของชาวกรมอนามัยตั้งแต่อดีตจนถึง ปัจจุบัน และร่วมกันกำหนดเป้าหมายสู่อนาคต ที่มุ่งหวังให้ ประชาชนมีสุขภาพที่ดี อยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่
 
FOCUS สุขภาพ เรื่อง...มหกรรมสุขภาพดีตำบลบาโงย59
FOCUS สุขภาพ เรื่อง...มหกรรมสุขภาพดีตำบลบาโงย59 2016-08-15 มหกรรมสุขภาพตำบลบาโงยประจำปี 2559 ครั้งที่ 9 วันที่ 11 สิงหาคม 2559 โดย...กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบาโงย ร่วมกับองค์กรบริหารส่วนตำบลบาโงยและโรงพยาบาลส่งเสริ
 
HEALTH HOT NEWS เรื่อง...งานมหกรรมภาคีเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน
HEALTH HOT NEWS เรื่อง...งานมหกรรมภาคีเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน 2016-08-09 มหกรรมภาคีเครือข่ายภาคประชาชนประจำปี 2559
 
anamai ebook
 
ISSN